11:00 Suldalshonning: Frå blom til krukke

Var med på ei magisk reise. Besøk oss i produksjonslokala! Me vil tilby omvisning på graden og gi dykk ei innføring i vår birøkt, biene sitt livsløp og produksjon av Suldalshonning.

Tilgjengelig
Kr 250
Bestill